Վարչության մասին

Մարդու իրավունքների պաշտպանի կրթական մանդատը

Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի հիմնական գերակայություններից մեկը՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների ուսուցումն է: Այդ նպատակով կառավարումն աջակցում է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում Մարդու իրավունքների ինտեգրմանն ու դասավանդմանը;

Մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտպանը ստանում և ուսումնասիրում է բողոքներն ու դիմումները` կապված կրթության, դասավանդման բովանդակության և գործընթացի իրավունքի հետ, ինչպես նախադպրոցական, այնպես էլ հանրակրթական, բարձրագույն և մասնագիտական կրթության ոլորտում.

Մարդու իրավունքների կրթության խնդիրները և դրանց բովանդակությունը ուսումնական գործընթացում ներգրավված անձանց (դասախոսներ, ուսումնական հաստատությունների ադմինիստրացիա և այլն) վերապատրաստման ծրագրերում:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն աշխատում է նաև մարդու իրավունքների կրթության մատչելիության ապահովման ուղղությամբ:

Մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելու հիմքերն են.

* Մարդու իրավունքների հարցերով ուսումնական ծրագրերն այնպես են շարադրված, որ չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին (օրինակ՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոնվենցիա և այլն), որոնք սահմանված են Մարդու իրավունքների վերաբերյալ,

  • Սովորողներին կամ ուսուցիչներին սահմանված դպրոցական դասագրքերի, ուսումնական նյութերի տեքստերը, նկարազարդումները, բացատրությունները՝ չեն համապատասխանում Մարդու իրավունքների սկզբունքներին (օրինակ, տեքստեր և տեսողական նյութեր, որոնք կարգավորում են խտրական հայացքները, պրոզելիտիզմը, ինդոկտրինացիան, անհանդուրժողական հարաբերությունները և Մարդու իրավունքների դեմ հրահրող նման ուսմունքները),
  • Քաղաքացիական կրթության առարկային ավելի քիչ ժամ հատկացնել, քան սահմանված է Ազգային ուսումնական ծրագրով:

* Մարդու իրավունքների ուսուցման որակի հարցեր ՝ կապված ուսումնական ծրագրի հետ, որին մասնակցում են կառավարման հաստատությունների դասախոսները;

  • Մարդու իրավունքների կրթությունում՝ մարդու իրավունքների համընդհանուր սկզբունքների սխալ մեկնաբանություն, կրոնական և քաղաքական քարոզչության գործընթաց:
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)
Ուղարկիր հաղորդագրություն