Վարչության մասին

Մարդու իրավունքներիպաշտպանիկրթականմանդատը

ՎրաստանիՄարդու իրավունքներիպաշտպանիհիմնական գերակայություններից մեկը՝ մարդուիրավունքներիևազատություններիուսուցումն է: Այդ նպատակով գրասենյակը աջակցում է պաշտոնական և ոչ պաշտոնական կրթության շրջանակներում Մարդու իրավունքների ինտեգրմանն ու դասավանդմանը;

Մարդու իրավունքների պաշտպանը ստանում և ուսումնասիրում է բողոքներն ու դիմումները` կապված կրթության, դասավանդման բովանդակության և գործընթացի իրավունքի հետ, ինչպես նախադպրոցական, այնպես էլ հանրակրթական, բարձրագույն և մասնագիտական կրթության ոլորտում.

Կրթական գործընթացին ներգրավված անձանց (դասախոսներ, ուսումնական հաստատությունների ադմինիստրացիա և այլն) վերապատրաստման ծրագրում մարդու իրավունքների ուսումնական հարցերը և նրանց բովանդակությունը

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն աշխատում է նաև մարդու իրավունքների կրթության մատչելիության ապահովման ուղղությամբ:

Մարդու իրավունքներիպաշտպանինդիմելուհիմքերնեն.

* Մարդու իրավունքների հարցերով ուսումնական ծրագրերն այնպես են շարադրված, որ չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին (օրինակ՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոնվենցիա և այլն), որոնք սահմանված են Մարդու իրավունքների վերաբերյալ,

  • Աշակերտներին կամ ուսուցիչներին սահմանված դպրոցական դասագրքերի, ուսումնական նյութերի տեքստերը, նկարազարդումները, բացատրությունները՝ չեն համապատասխանում Մարդու իրավունքների սկզբունքներին (օրինակ, տեքստեր և տեսողական նյութեր, որոնք կարգավորում են խտրական հայացքները, կրոնափոխությունը, ինդոկտրինացիան, անհանդուրժողական հարաբերությունները և Մարդու իրավունքների դեմ հրահրող նման ուսմունքները),
  • Քաղաքացիական կրթության առարկային Ազգային կրթական պլանով նացատեսվածից ավելի քիչ ժամ հատկացնելու դէպքում,

* Մարդու իրավունքների ուսուցման որակի հարցեր ՝ կապված ուսումնական ծրագրի հետ, որին մասնակցում են մանկավարժները և կրթական հաստատությունների վարչակազմը;

  • Մարդու իրավունքների կրթությունում՝ մարդու իրավունքների համընդհանուր սկզբունքների սխալ մեկնաբանություն, կրոնական և քաղաքական քարոզչության գործընթացում:
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)