Տեղեկատվություն

Ինը ստացիոնար բուժհաստատություններում վարակի կանխարգելման և վերահսկման միջոցառումների իրականացման մշտադիտարկման արդյունքները

2023 թվականին Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակն առաջին անգամ մոնիտորինգ է իրականացրել առանձին բուժհաստատություններում բժշկական ծառայությունների հետ կապված վարակների տարածումը կանխելու և վերահսկելու համար և արդյունքներն արտացոլել է «Ստացիոնար բուժհաստատություններում վարակի կանխարգելման և վերահսկման միջոցառումների իրականացման մոնիտորինգի արդյունքները» հատուկ զեկույցում:

Ժողովրդական պաշտպանի ներկայացուցիչները հրավիրված փորձագետ, բժիշկ-համաճարակաբանի հետ գնահատել են մի շարք օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտեր, վերլուծել միջազգային փաստաթղթերը և համապատասխան տեղեկատվություն պահանջել լիազորված գերատեսչություններից։ Նաև 2023 թվականի երկրորդ կիսամյակում մոնիտորինգային այցեր են իրականացվել Վրաստանի տարբեր մունիցիպալիտետների 9 ստացիոնար բժշկական հաստատություններ։

Բուժհաստատություններում իրականացված մշտադիտարկման ընթացքում հայտնաբերվել են վարակի կանխարգելման և վերահսկման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների գործունեության և գործընթացի խախտումների առանձին դեպքեր։ Մասնավորապես.

Մոնիտորինգը ցույց է տվել, որ ստուգված բուժհաստատություններից ոչ մեկում ձեռքերի հիգիենայի միջոցառումների պահպանման համակարգված մշտադիտարկում չի իրականացվել։ Ստուգված հիմնարկներից՝ 5 հիմնարկներում, ամենասուր խնդիրներից էր բարձր և շատ բարձր ռիսկայնության գոտիներում օդափոխության համակարգերի խափանումը, ինչը մեծացնում է մեկուսարանների օդով վարակի տարածման վտանգը։ Բուժհաստատություններում ստերիլիզացման տարածքը հիմնականում պատշաճ կերպով չի դասավորվել։ Բացահայտվել են օդափոխության և օդորակման համակարգերի անսարքություններ, «մաքուր» և «կեղտոտ» տարածքների գոտիավորման սկզբունքների խախտում, գոտիների միջև տեղաշարժվելիս անձնակազմի կողմից անհատական ​​պաշտպանության միջոցների օգտագործման պահանջների անապահովություն։

Հինգ հիմնարկներում հայտնաբերվել են գործիքի նախաստերիլիզացման գործընթացի կոպիտ խախտումներ: Ստերիլիզացված գործիքների վիճակը նույնպես չի համապատասխանել սահմանված չափանիշներին, ինչը ազդում է բազմակի օգտագործման վիրաբուժական և այլ բժշկական գործիքների/նյութերի ստերիլիզացման որակի վրա: Նաև անտեսվել են բժշկական սպիտակեղենի լվացման, մշակման, պահպանման և օգտագործման պահանջները:

4 հիմնարկներում բացահայտվել են բժշկական ենթակառուցվածքների մակերեսների ամբողջականության խախտման և թափոնների կառավարման գործընթացի փաստեր։ Բացի այդ, բուժհաստատությունների մոնիտորինգի ընթացքում պարզվել է, որ բժշկական հաստատությունների մեծ մասում ուսումնական մոդուլներն ու ծրագրերը հաշվի չեն առնում կոնկրետ բուժհաստատության կարիքները, ունեն մակերեսային և ձևական բնույթ։

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)