Տեղեկատվություն

Թրենինգ քաղաքացիական կրթության ուսուցիչների համար

2022 թվականի հոկտեմբերի 22-23-ը Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները, քաղաքացիական կրթության ուսուցիչների համար անցկացրել են դասընթաց երեխաների իրավունքների կարևոր հարցերի շուրջ։

Դասընթացի նպատակն էր խորացնել ուսուցիչների գիտելիքները երեխաների իրավունքների տարբեր բաղադրիչների վերաբերյալ, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել աշակերտներին որոշակի թեմաների շուրջ, ինչպես նաև երեխաների իրավունքների խախտման դեպքում, նրանց պաշտպանելու նպատակով բացահայտել կոնկրետ մեխանիզմներ և արձագանքել:

Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի քրեական արդարադատության, երեխաների իրավունքների և գենդերային հարցերի բաժնի աշխատակիցները հանդիպման մասնակիցներին ներկայացրել են Ժողովրդական պաշտպանի մանդատը և գործունեության ոլորտները, ինչպես նաև երեխայի իրավունքների, այդ թվում ոչ պատշաճ վերաբերմունքի արգելքը և անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հիմնարար սկզբունքները: Նրանք վերանայեցին անչափահասների նկատմամբ հնարավոր ձեռնարկվող ոստիկանական միջոցառումները, խոսեցին երեխաներին առնչվող վարչական իրավախախտումների և անչափահասների քրեական պատասխանատվության հիմնական կողմերի մասին։

Հանդիպումների մասնակիցները քննարկել են նաև վկայի/տուժողի և մեղադրյալի իրավունքները, քննչական գործունեությունը։ Զգալի ուշադրություն է դարձվել երեխաների դեմ ուղղված ամենատարածված հանցագործություններին, սեռական հանցագործություններին և վաղ ամուսնությանը: Դասընթացը ներառում էր տարբեր գործնական պարապմունքներ և աշխատանքներ, որոնք տեղի ունեցան ուսուցիչների ակտիվ ներգրավվածությամբ։

Միջոցառումն իրականացվել է «Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) միջև դրամաշնորհային համաձայնագրի դրամաշնորհային համաձայնագրի USAID-PDO գործընկերության ծրագրի» շրջանակներում:

Իրավունքների ոլորտում տեղեկացվածության բարձրացումը Ժողովրդական պաշտպանի կարևոր առաջնահերթություններից է։ Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակն ապագայում ակտիվորեն կշարունակի կրթական գործունեությունը տարբեր թիրախային խմբերի հետ։

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)