ახალი ამბები

სახალხო დამცველი ბარსელონაში ომბუდსმენთა საერთაშორისო ინსტიტუტის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციას დაესწრო

სახალხო დამცველი ბარსელონაში ომბუდსმენთა საერთაშორისო ინსტიტუტის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციას დაესწრო

2016 წლის 26–27 აპრილს კატალონიის ომბუდსმენის რაფერლ რიბოს მოწვევით,  საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ბარსელონაში გამართულ საერთაშორისო სემინარს  დაესწრო, სადაც ადამიანის უ ...
რეკომენდაცია ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიასა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

რეკომენდაცია ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიასა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

2016 წლის 21 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა მოქალაქე მ.ბ.-ს დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიასა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  ...
განცხადება  ტელეკომპანია GDS-ის ეთერში გასული ჰომოფობიური სიუჟეტის გამო

განცხადება ტელეკომპანია GDS-ის ეთერში გასული ჰომოფობიური სიუჟეტის გამო

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და სტერეოტიპების დაძლევაში მედიასაშუალებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრებათ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეშფოთებას იწვევს ტელეკომპანია GDS–ის მიერ მომზადებულ გად ...
მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის  სახელმწიფო ქვეპროგრამების მონიტორინგი

მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის სახელმწიფო ქვეპროგრამების მონიტორინგი

საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშის ერთ-ერთ რელევანტურ საკითხს ბავშვთა მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის სახელმწიფო ქვეპროგრამების მონიტორინგი წარმოადგენს, რომელიც სახალხო ...
არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დაწყების წინადადება საქართველოს მთავარ პროკურორს

არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დაწყების წინადადება საქართველოს მთავარ პროკურორს

2016 წლის 27 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა მოქალაქე გ.ა.–ს მიმართ პოლიციის თანამშრომელთა მიერ განხორციელებული შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დაწყების წინადადებით მიმართა ...
რეკომენდაცია არასრულწლოვან პატიმართა დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში დროებით გადაყვანის მართლზომიერების შესახებ

რეკომენდაცია არასრულწლოვან პატიმართა დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში დროებით გადაყვანის მართლზომიერების შესახებ

სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს მსჯავრდებული არასრულწლოვნების არასრულწლოვანთა N11 სარეაბილიტაციო დაწესებულებიდან პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის N8 ...
ბოშების დღევანდელობა საქართველოში

ბოშების დღევანდელობა საქართველოში

2016 წლის 26 აპრილს საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა „ბოშების დღევანდელობა საქართველოში“. „მნიშ ...
სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით

2016 წლის 22 აპრილს სახალხო დამცველმა სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით (Amicus Curiae) მიმართა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს შრომით წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის სა ...
საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია  მოქალაქის დარღვეული უფლება აღდგენის თაობაზე

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მოქალაქის დარღვეული უფლება აღდგენის თაობაზე

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ნ.მ.-ს დარღვეული უფლების აღდგენის თაობაზე. ნ.მ.-მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ გაცემული საკუთრე ...
შშმ პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრა

შშმ პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრა

2016 წლის 22 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს მორიგი ...
სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ტრენინგი მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ფსიქოლოგებისთვის

სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ტრენინგი მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ფსიქოლოგებისთვის

2016 წლის 18 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიამ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და მცირე საოჯახო ტი ...
სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  დასაქმების მდგომარეობას საგანგაშოდ აფასებს

სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების მდგომარეობას საგანგაშოდ აფასებს

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით არსებული პრობლემებიდან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ამ პირთა შრომის უფლების რეალიზება. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
გამოგზავნეთ შეტყობინება