საქმიანობის ანგარიშები.

საქართველოს სახალხო დამცველის 2012-2017 წლების საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს სახალხო დამცველის 2012-2017 წლების საქმიანობის ანგარიში

ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოს სახალხო დამცველის მანდატის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა ინდივიდუალური საქმისწარმოების, მონიტორინგის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და განათლების, ასევ ...
საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში

2017 წლის 6 თებერვალს საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტის, სამთავრობო უწყებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო სექტორის, წარმომადგენლებს 2016 წლის საქმიანობის შემაჯამე ...
საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში

2016 წლის 9 თებერვალს სახალხო დამცველმა საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მედიისა და საზოგადოების წარმომადგენ ...
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2014 წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2014 წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

გაუმჯობესდა საქმისწარმოების ერთიანი ელექტრონული პროგრამა და გაიზარდა: ეფექტური კოორდინაცია; საქმისწარმოების ხარისხის და დოკუმენტბრუნვის მოქნილობა; აპარატის, როგორც ცენტრალური, ისე რეგიონული ოფისების ...
2013 წლის საქმიანობის ანგარიში

2013 წლის საქმიანობის ანგარიში

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ანგარიშს 2013 წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. ანგარიში მოიცავს სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობის საერთო სტატისტიკა ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
ონლაინ დახმარება