ანგარიშები

არასათანადო მოპყრობის სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა

არასათანადო მოპყრობის სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა

წინამდებარე ანგარიშში საზოგადოება გაეცნობა 38 კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის ანალიზს. ყველა საქმეზე გამოძიება ისე წარიმართა და დასრულდა, რომ შედეგი არ დამდგარა, კონკრეტული პირი პასუხისგებაში არ მ ...
დისციპლინური წარმოება მოქალაქეთა საჩივრების საფუძველზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის, შინაგან საქმეთა, სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროების ...

დისციპლინური წარმოება მოქალაქეთა საჩივრების საფუძველზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის, შინაგან საქმეთა, სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროების ...

ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოს მთავარი პროკურატურის (შემდგომში – „პროკურატურა“), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში – „შსს“), საქართველოს სახელ ...
არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში

არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში

კვლევა ეხება არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებებს სისხლის სამართლის პროცესში. დოკუმენტში განხილულია სისხლის სამართლის  მართლმსაჯულების პროცესში, კანონთან კონფლიქტში  მყოფი  ბავშვების&nbs ...
სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში ეფექტური გამოძიების საკითხებზე - 2014 წელი

სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში ეფექტური გამოძიების საკითხებზე - 2014 წელი

  2014 წლის 4 ივნისს საქართველოს სახალხო დამცველმა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამართეს ერთობლივი კონფერენცია სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულების ეფექტური გამოძი ...
სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობა - 2014

სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობა - 2014

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა 2013 წლის იანვრიდან ოქტომბრამდე პერიოდში სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის დახმ ...
სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
ონლაინ დახმარება