Milli qarşısının alınması mexanizmi haqqında

Şöbə müdiri – Nika Kvaratsxelia

Şöbə müdirinin müavini – Daniel Mgeliaşvili

İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzaya qarşı Konvensiyaya İxtiyari Protokol.

Protokolun məqsədi azadlıqdan məhrumetmə yerlərində işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və cəzanın profilaktikası üçün müstəqil beynəlxalq və milli qurumlar tərəfindən müntəzəm səfərlər təşkil etməkdir.

Protokola əsasən, İşgəncə Əleyhinə Mübarizə Aparan Komitə ilə İşgəncənin və Digər Qəddar, Qeyri-insani və ya Ləyaqəti Alçaldan Rəftar və Cəzanın Qarşısının Alınması üzrə Alt Komitə (bundan sonra profilaktika üzrə alt Komitə adlandırılan) bu Protokolda nəzərdə tutulmuş funksiyaları yerinə yetirəcəkdir.

Profilaktika üzrə Alt Komitə, fəaliyyətini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi çərçivəsində, bu Nizamnamədə göstərilən məqsəd və prinsiplərə, habelə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərlə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş digər normalara uyğun olaraq həyata keçirəcəkdir.

profilaktika Komitəsi də işində məxfilik, qərəzsizlik, ayrıseçkiliyə yol verməmə, universal və obyektivlik prinsiplərini rəhbər tutacaqdır.

Profilaktika üzrə alt komitə və tərəflər bu Protokolun həyata keçirilməsində əməkdaşlıq edəcəklər.

Hər bir Tərəf işgəncə, digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısını almaq üçün (bundan sonra Milli Qoruyucu Mexanizm adlandırılan) bir və ya daha çox ziyarət orqanı quracaq, təyin edəcək və ya fəaliyyət göstərəcəkdir.

Milli Müdafiə Mexanizmi olaraq ictimai müdafiəçi

Milli Müdafiə Mexanizmi kimi ictimai müdafiəçi Gürcüstanın 16 iyun 2009-cu il tarixli “İctimai Müdafiəçisi haqqında” orqanik qanununa edilən dəyişikliklərə görə, ictimai müdafiəçi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzaya qarşı Konvensiyasının fakültativ protokolla nəzərdə tutlmuş milli profilaktika mexanizmnin funksiyalarını yerinə yetirir.

Gürcüstanın ictimai müdafiəçisi və ya xüsusi bir profilaktika qrupunun üzvü həbsdə, istintaqda və digər azadlıq məhdudlaşdırma yerlərində insan hüquq və azadlıqlarının qorunması vəziyyətini izləyir.

Milli profilaktina mexanizmi funksiyalarını yerinə yetirmək üçün Gürcüstanın İctimai Müdafiəçisi İdarəsi tərəfindən tutulanların, saxlanılanların və ya başqa şəkildə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin vəziyyətini mütəmadi olaraq yoxlayan və onlara işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar kimi davranan bir profilaktika və monitorinq şöbəsi yaradıldı.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)