Yeniliklər

Xalq Müdafiəçisinin Məhdud imkanlı şəxslərin Hüquqları Günü ilə bağlı bəyanatı

14 iyun Gürcüstanda məhdud imkanlı şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Onun qeyd edilməsində məqsəd məhdud imkanlı olan şəxslərin hüquqlarının həyata keçirilməsinə kömək etmək və onlarla bağlı məsələlərə ictimaiyyəti maarifləndirməkdir.

Qeyd edək ki, son vaxtlar sahədə mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına töhfə verməli olan mühüm sənədlər hazırlanıb. Bununla belə, məhdud imkanlı olan şəxslərin hüquqlarının tam şəkildə qorunması hələ də problemdir.

Məhdud imkanlı şəxslərin müstəqil yaşaması və qeyri-institusionalizasiyası üzrə 2023-2030-cu illər üçün strategiyanın və 2023-2025-ci illər üçün fəaliyyət planının təsdiqini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Eyni zamanda, onun icrasına səmərəli nəzarət etmək və proseslə bağlı problemləri həll etmək lazımdır.

Məhdud imkanlı şəxslərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün biopsixososial sistemə vaxtında keçid ehtiyacı hələ də gündəmdədir. Çətinliklər müxtəlif səviyyələrdə qərarların qəbulu prosesində Məhdud imkanlı olan şəxslərin təşkilatlarının mühüm iştirakı ilə bağlıdır.

Səhiyyə xidmətlərinə çıxışın yaxşılaşdırılması, Məhdud imkanlı olan yetkinlərin reabilitasiyası və müstəqil yaşaması üçün proqramların tətbiqi məsələsi aktualdır. 2023-cü ildə dövlət psixi sağlamlıq proqramının büdcəsi artdı, lakin bu sahədə sistemli problemlər hələ də qalmaqdadır. İndiyədək psixi sağlamlıq problemləri olan şəxslər üçün sığınacaq standartı hazırlanmamışdır ki, bu da həmin şəxslərin hüquqlarının pozulması riskini artırır.

Gürcüstanın Mülki Məcəlləsinə gözü görməyən şəxslər tərəfindən əməliyyatların aparılması qaydaları ilə bağlı dəyişikliklər edilib. Bununla belə, mövcud qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması, məsələyə kompleks yanaşma və hər cür məhdudiyyətlə insanların maraqlarının nəzərə alınması vacibdir.

Məhdud imkanlı olan şəxslərin bina və qurğuları üçün problem olaraq qalır,

Məlumat və xidmətlərə çıxış. İndiyədək Məhdud imkanlı olan şəxslərin informasiyaya, rabitə vasitələrinə, internet saytlarına və mobil proqramlara çıxışını təmin edən standart hazırlanmamışdır.

Problem ədliyyə və təhqiqat sistemində çalışan şəxslərin Məhdud imkanlı şəxslərə qarşı stereotipik münasibətləridir. Həmçinin, psixososial ehtiyacları olan qadınlara qarşı cinsi və ya digər zorakılıq növlərinin müəyyən edilməsi, ədalət mühakiməsinin vaxtında və effektiv həyata keçirilməsi.

Dəstək sistemi qüsurludur. Maneələr idarəetmə ilə bağlı problemlər, müstəqil xidmətlərin olmaması, qurumlararası koordinasiya və resursların çatışmazlığıdır. Həmçinin sosial işçilərin sayının qeyri-kafi olması işlərin düzgün monitorinqinə mane olur.

Müxtəlif səviyyələrdə inklüziv təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı problemlər öz aktuallığını itirmir. Problem regionlarda inklüziv təhsil üzrə mütəxəssislərin olmaması, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil infrastrukturuna çıxışının çətinliyi, məktəb icması üzvlərinin inklüziv təhsillə bağlı məsələlərdən məlumatlı olmaması olaraq qalır. Peşəkar təhsil proqramlarının qeyri-adekvat işıqlandırılması və universitet səviyyəsində tələbələrə dəstək xidmətlərinin olmaması problemlidir. Məhdud imkanlı şəxslər hələ də məşğulluq baxımından çətinliklərlə üzləşirlər.

Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq, Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisi bütün məsul qurumları Məhdud imkanlı şəxslərin hüquq və azadlıqlarının lazımi şəkildə müdafiəsi üçün təsirli addımlar atmağa çağırır.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)