Hesabatlar

Məhdud imkanları olan şəxslərin hüquqları baxımından mənzil xidmətlərinin həyata keçirilməsi

2022-ci ilin yanvar və mart aylarında Xalq Müdafiəçisi Aparatı Gürcüstanın 7 bələdiyyəsində[1] fəaliyyət göstərən 11 sosial yaşayış binasında monitorinq aparıb. Eyni zamanda, tədqiqat çərçivəsində masada həm adekvat mənzil hüququ ilə bağlı beynəlxalq sənədlər, həm də sosial mənzil və kirayə mənzil xidmətlərini tənzimləyən milli qanunvericilik təhlil edilib. Həmçinin, Gürcüstanın mərkəzi və bələdiyyə orqanlarından tələb olunan məlumatlar işlənib.

Müvafiq mənzil hüququnun həyata keçirilməsi üçün mövcud tələblərə baxmayaraq, Gürcüstanda mənzil strategiyası və fəaliyyət planı hazırlanmayıb. Beynəlxalq standartlara uyğun evsiz insan anlayışı, evsizliyin qarşısının alınması mexanizmləri, evsizliyin miqyası və formaları haqqında məlumat yoxdur.

Xalq müdafiəçisinin qiymətləndirməsinə görə, ölkə səviyyəsində evsizliklə bağlı problemlər ildən-ilə dəyişməz qalır və dövlətdən sistemli həllini tələb edir. Effektiv olmayan mərkəzi siyasətlər fonunda bəzi bələdiyyələr tərəfindən göstərilən sosial mənzil və kirayə xidmətləri evsizlər üçün yeganə dəstək mexanizmləridir. Lakin hətta bu xidmətlərin fəaliyyət göstərdiyi bələdiyyələrdə belə, evsiz şəxsin hesab edilməsi meyarları adekvat mənzil hüququ ilə bağlı beynəlxalq standartlara cavab vermir. Digər tərəfdən, büdcələrdə səfərbər olunan vəsaitlər evsizlər qruplarını tam əhatə edə bilmir.

Yüzlərlə insan mənzillə təmin olunmaq üçün bələdiyyələrə müraciət edir, lakin heç bir cavab tədbiri görülmür. Məsələn, 2015-ci ildən bəri Marneuli bələdiyyəsi 222 ailəni evsiz kimi qeydiyyata alıb. Buna baxmayaraq, sosial evlər hələ də fəaliyyət göstərmir. 2022-ci ilin məlumatlarına görə, Sığnagi bələdiyyəsində 81 ailə evsiz kimi qeydiyyatdadır, baxmayaraq ki, burada da mənzil xidməti yaradılmayıb.[2]

Yoxlanılan yaşayış məntəqələrindəki vəziyyətə gəlincə, bəzi yerlərdə məişət şəraitinin aşağı salınması, bəzi hallarda isə sakinlərin həyat və/və ya sağlamlığı üçün təhlükə törədir.

O cümlədən, monitorinqlər nəticəsində məlum olub ki:

  • Bələdiyyələr adi mənzilə çevrilə bilməyən qeyri-yaşayış binalarından sosial mənzil kimi istifadə edirlə[3] Bəzi hallarda binalar bərbad vəziyyətdə olur və ətraf mühit sakinlərin fiziki və/və ya somatik sağlamlığı üçün əlverişsiz olur. Bu baxımdan Qori, Kutaisi, Ozurqeti və Batumidəki sosial evlərdə vəziyyət xüsusilə kəskindir. Bəzi yaşayış evlərində rütubətin, kif və göbələklərin olması müşahidə oluna bilər ki, bu da antisanitar şərait yaratmaq və sakinlərin sağlamlığına zərər verməklə yanaşı, həşərat və sürünənlərin çoxalması üçün də əlverişli şərait yaradır.
  • Fərdi yaşayış yerlərindəki şərait sakinlərin psixi sağlamlığına xüsusilə mənfi təsir göstə Xüsusilə mənzillərin gips-karton materialı ilə arakəsmə edildiyi və səs izolyasiyasının olmadığı yerlərdə. 262 nəfərin yaşadığı Orxevi qəsəbəsində daimi səs-küy xüsusi problemdir. Dəhliz tipli tərtibata və nazik divarlara görə sakinlər gecə-gündüz davamlı səs-küy içində yaşamalı olurlar.
  • Tıxac ciddi problemdir. Bəzi hallarda ailə üzvləri birlikdə yaşaya bilmirlər (məsələn, Rustavi və Zuqdidi sosial evləri) və ya dözülməz şəraitdə yaşamağa məcbur olurlar. Xüsusi bir problem sözdə deyil Ailə üzvlərinin ehtiyaclarından və tərkibindən asılı olmayaraq bir otaqda yaşamalı olduğu studiya tipli yaşayış yerlə
  • Bəzi yaşayış yerlərinin yerləşməsi vacib obyektlərə çıxışa imkan vermir. Xüsusilə, Ozurgeti sosial yaşayış binası şəhərin kənarında, şəhərin inkişaf etməmiş bir mühitində yerləşir. Binaya aparan asfalt yol yoxdur, aptek və xəstəxanaya coğrafi çıxış problemi var. Orxevi və Rustavi Sajitisin sakinləri də oxşar problemlərlə üzləşirlə
  • Tədqiq olunan yaşayış evlərinin heç biri məhdud imkanlı şəxslərin arabalarından istifadə edənlər və/və ya hərəkət qabiliyyəti məhdud olan insanlar, eləcə də görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün tam əlçatan deyil. Qeyd edək ki, bütün sosial evlərin əsas girişi pandusla təchiz olunub, lakin əksər yaşayış evlərində məhdud imkanlı şəxslərin arabasından istifadə edənlər üçün binanın yalnız birinci mərtəbəsinə giriş imkanı var.
  • Sosial işçilərin mənzilə cəlb edilməsi problemlidir. Sosial evin müdiriyyəti və sosial işçi yalnız Tbilisinin sosial evindədir.[4]

Bələdiyyələr səviyyəsində sosial mənzil xidmətinə daxil olmaq üçün meyarların və prioritetlərin heterojenliyi sistem problemi kimi müəyyən edilmişdir. Fərdi meyarların təhlili göstərir ki, onların məqsədi mənzilə ehtiyacı olan insanları müəyyən etmək deyil, müraciət edənlərə süni maneələr yaratmaqdır. Digər tərəfdən, belə maneələr üzündən yüzlərlə insan və təsərrüfat evsiz kimi qeydiyyata düşə bilmir. O da problemdir ki, mövcud qaydalara görə bələdiyyələrin müəyyən müddət ərzində evsiz kimi qeydiyyatda olan şəxsləri yaşayış yeri ilə təmin etmək öhdəliyi yoxdur. Ölkə səviyyəsində vahid standart olmadığından bələdiyyələr bir nəfər üçün istinad sahəsini (kv.m) özləri müəyyən edir və ya ümumiyyətlə belə bir norma qoymurlar ki, bu da praktikada ciddi problemlər yaradır.

Məsələnin araşdırılması zamanı o da məlum olub ki, xidmətin planlaşdırılması prosesində məhdud imkanlı şəxslərin maraqları nəzərə alınmır. Bələdiyyələr məhdud imkanları olan insanlara ehtiyaclarına görə deyil, onların müəyyən edilmiş statusuna (bu da öz növbəsində qüsurlu tibbi modelə əsaslanır) üstünlük verirlər. Bələdiyyə qaydalarına görə, müəssisələrdəki insanlar da mənzillə təmin olunmaq üçün prioritet qrup deyillər. Məhdud imkanlı şəxslərin infrastruktura və informasiyaya çıxışının olmaması da maneə kimi müəyyən edilib.

Mənzillərin kirayəsi xidmətinə gəlincə, qeyd etmək yerinə düşər ki, yerli hökumət bu halda da benefisiarların dairəsini müəyyən edir, bu zaman mənzilə ehtiyacı olan bir sıra qrupları görmə zonasından çıxarır. Məhdud imkanlı şəxslərin müraciət edənlərin fərdi ehtiyacları bələdiyyələrin əksəriyyəti tərəfindən diqqətdən kənarda qalır. Hər ay ayrılan kompensasiyanın məbləği də cüzidir. O da problemlidir ki, xidmətə daxil olmaq yalnız vətəndaşların müraciətindən asılıdır və mənzilə ehtiyacı olan məhdud imkanlı şəxslərin fəal şəkildə müəyyənləşdirilməsi aparılmır.

Müəyyən edilmiş problemlər onu göstərir ki, dövlət tərəfindən mənzil xidmətlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsi, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və uzunmüddətli xidmətlərin tətbiqi prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilmiş mənzil strategiyası və fəaliyyət planının hazırlanması vacibdir. Həmçinin sosial mənzil və mənzil kirayəsi xidmətlərinin müfəssəl standartlarını yazmaq lazımdır ki, bu da xidmətin keyfiyyətinə, həyata keçirilməsinə və dövlət tərəfindən effektiv monitorinqə dair tələbləri müəyyən edəcək. Mənzil sahəsində vahid standartlar müəyyən etməzdən əvvəl onların beynəlxalq insan hüquqları standartlarına uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün bələdiyyələrin cəlb edilməsi ilə bələdiyyə qaydalarına yenidən baxılması vacibdir. Digər tərəfdən, bələdiyyələr tərəfindən xidmətlərin yaradılması və inkişafı prosesi yerli əhalinin mənzil ehtiyacları ilə bağlı aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsaslanmalıdır.

Qeyd edək ki, cari ilin 11-13 oktyabr tarixlərində Xalq Müdafiəçi Aparatında müvafiq mənzil hüququ istiqamətində qarşıya çıxan problemlər və onların həlli yollarının müzakirəsi məqsədilə yerli özünüidarəetmə orqanlarının nümayəndələri ilə hazırlanmış xüsusi hesabat təqdim etmək üçün görüşlər keçirilib.[5]

Mənzil monitorinqi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP) və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Birgə Fond tərəfindən dəstəklənib.


[1] Tbilisi, Rustavi, Kutaisi, Qori, Batumi, Ozurqeti və Zuqdidi bələdiyyələri.

[2] Poti (52 evsiz ailə), Samtredia (47 ailə) və Borjomi (26 evsiz ailə) bələdiyyələrində də oxşar problemlər var.

[3] Məsələn, Kutaisidə Nikea qəsəbəsindəki sosial yaşayış binası keçmiş rabitə obyekti, Ozurgeti sosial yaşayış evi keçmiş doğum evində, Qori yaşayış məntəqəsi keçmiş narkoloji klinika binası, Rustavi yaşayış məntəqəsi keçmiş peşə məktəbi, Orxevi yaşayış evi keçmiş anbardır.

[4] Buna baxmayaraq, hər bir yaşayış məntəqəsinə yalnız bir sosial işçi təyin edilmişdir (Orxevi iqamətgahı - 262 sakinə 1 sosial işçi; Varketili iqamətgahı - 159 sakinə 1 sosial işçi; Didi Diqomi iqamətgahında yerində idarəetmə yoxdur) bu, səmərəli həyata keçirilməsini mümkünsüz edir. xüsusilə həssas insanlarla sosial iş.

[5] Sözügedən tədbir Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə həyata keçirilib.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)