Yeniliklər

Dünya Daun Sindromu Günü

Martın 21-i Beynəlxalq Daun Sindromu Günü kimi qeyd olunur. 2012-ci ildən başlayaraq BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə hər il martın 21-də dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektor, vətəndaşlar tərəfindən Daun Sindromu ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin aparılması üçün müxtəlif tədbirlər planlanır və həyata keçirilir.

2022-ci ildə Ümumdünya Daun Sindromu Gününü qeyd etmək üçün keçirilən kampaniyanın bir hissəsi olaraq sual verildi: İnklüzivlik nədir? Kampaniya bütün insanlara Daun Sindromlu insanların cəmiyyətə daxil edilməsi, cəmiyyətə daxil edilməsini təşviq etmək və cəmiyyətin bu qrupunu hələ də ayrıca qrupa ayıran maneələr haqqında fikirlərini ifadə etmək imkanı verir.

Məlumdur ki, məhdud imkanları olan şəxslərin cəmiyyətdə tam və səmərəli iştirakı və daxil edilməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Məhdud İmkanlı Şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyasının (BMT CRPD) əsas prinsiplərindən biridir. 2022-ci il Dünya Daun Sindromu Günü mövzusunun mövzusu - #inclusion - bu məsələ ilə bağlı müzakirə açmaq və inklüzivlik haqqında məlumat toplamaqdır.

Ölkədə Daun Sindromlu insanların hüquqlarının lazımi şəkildə həyata keçirilməsi hələ də bir çox maneələrlə üzləşir ki, onların aradan qaldırılması dövlətdən daha çox səy tələb edir.

Xalq Müdafiəçisi bir daha hakimiyyət orqanlarını Daun Sindromlu insanların inklyuziyasını təşviq etməyə çağırır ki, bu da ilk növbədə onlar üçün bərabər imkanların yaradılması, gündəlik həyata tam cəlb olunması üçün şəraitin təmin edilməsi, fərdi ehtiyaclara uyğunlaşdırılmış xidmətlərin tətbiqi, təhsilə çıxış, səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi , sosial müdafiə, Müstəqil həyat üçün lazım olan funksional və sosial bacarıqları dəstəkləmək üçün müasir xidmət və imkanların yaradılması, Daun Sindromlu insanların ailələrinin möhkəmləndirilməsi, cəmiyyətdə stiqma və stereotiplərlə mübarizə, Daun Sindromlu insanların hüquq və ləyaqətinə hörmətin təşviq edilməsi deməkdir.

iş saatları: Bazar ertəsi–Cümə 9:00–18:00
qaynar xətt: 1481 (24/7)