abk_შშმ პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭო

abk_სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
Hot line: 1481 (24/7)