ინფორმაცია მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ

"საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ"ორგანული კანონი არ ითვალისწინებს რაიმე სახის მოსაკრებლების, ტარიფების და საფასურების გადახდევინებას

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)