განხორციელებული პროექტები

საქართველოში ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ ეროვნული საბაზისო კვლევის ჩატარება

პროექტის სახელწოდება: საქართველოში ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ ეროვნული საბაზისო კვლევის ჩატარება
დაფინანსების წყარო: დანიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტი
პროექტის სტატუსი: დასრულებული
პროექტის ხანგრძლივობა: 18/04/2017 - 1/04/2018
პროექტის მიზანი: საქართველოში ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ ეროვნული საბაზისო კვლევის ჩატარება

პროექტის საქმიანობები:

ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ეროვნული საბაზისო კვლევის ჩატარება, რომელიც მოიცავდაშემდეგ კომპონენტებს:

  • ბიზნესისა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ეროვნული სამოქმედო გეგმისათვის კვლევისა და რეკომენდაციების მომზადება;
  • ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების, გაეროს რეზოლუციებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების მიმოხილვა;
  • შრომით უფლებებთან დაკავშირებული საერთაშორისო კონვენციების, გაეროსა და მსოფლიოს შრომითი ორგანიზაციის რეზოლუციებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების მიმოხილვა;
  • შრომით უფლებებთან დაკავშირებული არსებული ეროვნული კანონმდებლობისა დაპოლიტიკის ანალიზი, ხარვეზების იდენტიფიცირება და დასკვნების მომზადება;
  • შრომით უფლებებთან დაკავშირებული სამართლებრივი დაცვისა და საზედამხედველო ინსტიტუციების სამართალწარმოების სტრუქტურის ანალიზი;

სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების, ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა და საქართველოში ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული გარემოს შესახებ ინფორმაციის მიღება.

პროექტის საკონტაქტო პირები:

ნიკო თათულაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის უფროსი.

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
ონლაინ დახმარება