ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

2014 წლის სტატისტიკური მონაცემები

2014 წლის სტატისტიკური მონაცემები

 • დეკემბრის თვის სტატისტიკა

  დეკემბერი 24, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 1021 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • ნოემბრის თვის სტატისტიკა

  ნოემბერი 26, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 789 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • ოქტომბრის თვის სტატისტიკა

  ოქტომბერი 23, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 936 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • სექტემბრის თვის სტატისტიკა

  სექტემბერი 02, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 1122 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • აგვისტოს თვის სტატისტიკა

  აგვისტო 04, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 1123 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • ივლისის თვის სტატისტიკა

  ივლისი 02, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 1261 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • ივნისის თვის სტატისტიკა

  ივნისი 02, 2014

   სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 969 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • მაისის თვის სტატისტიკა

  მაისი 02, 2014

  სახალხოდამცველისაპარატშიშემოსულგანცხადებებთანდაკავშირებითგაიგზავნა 977 წერილობითიკორესპონდენცია.

 • აპრილის თვის სტატისტიკა

  აპრილი 02, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ  განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 915 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • მარტის თვის სტატისტიკა

  მარტი 03, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 1072 წერილობითი კორესპონდენცია.

 • თებერვლის თვის სტატისტიკა

  თებერვალი 03, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ  განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 873 წერილობითი ორესპონდენცია. 

 • იანვრის თვის სტატისტიკა

  იანვარი 02, 2014

  სახალხო დამცველის აპარატში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაიგზავნა 856 წერილობითი კორესპონდენცია.