ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

2013 წლის სტატისტიკური მონაცემები

2013 წლის სტატისტიკური მონაცემები

  2013  წლის განმავლობაში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შემოვიდა 6185 განცხადება.  გარდა განცხადებებისა ელექტრონული ფოსტით  მოგვმართა  645  მოქალაქემ,  ხოლო,  სამართლებრივი კონსულტაცია გაეწია დაახლოებით 2923 მოქალაქეს.  2013  წლის განმავლობაში ვებ გვერდზე და ცხელის ხაზის მეშვეობით შემოსულ ინფორმაციების საფუძველზე,  მოქალაქეთა მიღების დეპარტამენტის მიერ შედგენილი იქნა  494 ოქმი, რომლებიც შემდგომი  რეაგირებისათვის გადანაწილდა  სხვადასხვა დეპარტამენტებში. 

წარმოგიდგენთ განცხადებების მომართვიანობის მაჩვენებელს 2013 წლის განმავლობაში.