ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

სახალხო დამცველის საკონტაქტო რეკვიზიტები

საკონტაქტო რეკვიზიტები

თბილისი

ნინო რამიშვილის 6. თბილისი 0179
ტელ.: +99532 2234499 / 2913814 / 2913815 / 2913841 / 2913842 

/ 2913843 / 2913875 / 2913876 / 2913877

ფაქსი: +99532 2913841
ელ-ფოსტა: info@ombudsman.ge

რეგიონული ოფისების საკონტაქტო ინფორმაცია


gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin