ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

საინფორმაციო ბიულეტინი კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებებზე

საინფორმაციო ბიულეტინი კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებებზე

სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენი კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით განხორციელებულ ღონისძიებებზე

ოქტომბერი 10, 2017

სამი წელია საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სისტემატურად აკვირდება და შეისწავლის კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებებს და მათი უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამის რეკომენდაციებს წარადგენს.

სახალხო დამცველი წარმოგიდგენთ რიგით მე-3 საინფორმაციო ბიულეტენს, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატის მიერ კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვის მიმართულებით 2016 წელს განხორციელებულ ღონისძიებებს ეხება. ბიულეტენში წაიკითხავთ სახალხო დამცველის ანგარიშების მიმოხილვას, რეკომენდაციებს, წარმატებულ საქმეებს, საგანმანათლებლო საქმიანობას, შესწავლილი საქმეების სტატისტიკასა და შინაარს და ა. შ.

 

იხილეთ ბიულეტენის ელექტრონული ვერსია

Посмотрите электронную версию бюллетеня

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin