ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

საინფორმაციო ბიულეტენი

საინფორმაციო ბიულეტენი

 • საინფორმაციო ბიულეტენი – 2017 წლის ზაფხული

  ოქტომბერი 02, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა განახლებული, კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა. დოკუმენტში ასახულია ზაფხულის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხორციელებული საქმიანობა, დახურული...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2017 წლის მაისი

  ივნისი 22, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა მაისის ბიულეტენში თვის განმავლობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. 

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2017 წლის აპრილი

  მაისი 30, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა აპრილის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად ასახულია აპარატის დაარსების ოცი წლისთავთან დაკავშირებული საერთაშორისო კონფერენცია „ადამიანის...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2017 წლის მარტი

  აპრილი 20, 2017

  სახალხო დამცველმა მარტის თვის საინფორმაციო ბიულეტენში ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ წლიური ანგარიშზე ისაუბრა.

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2017 წლის თებერვალი

  მარტი 20, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის თებერვლის ნომერში საუბარია პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშის...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2017 წლის იანვარი

  თებერვალი 10, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა იანვრის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, სადაც თვის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობაზე, ასევე, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მთელს ქვეყანაში...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2016 წლის დეკემბერი

  იანვარი 17, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს დაეთმო, რომელსაც მთელი ცივილიზებული სამყარო, გაეროს ადამიანის უფლებათა...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2016 წლის ნოემბერი

  დეკემბერი 20, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა ნოემბრის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც თვის მნიშვნელოვანი მოვლენებია ასახული. ბიულეტენში შეიტყობთ სახალხო დამცველის საერთაშორისო შეხვედრების, კონფერენციებისა და...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2016 წლის ოქტომბერი

  ნოემბერი 11, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა ოქტომბრის საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა. ბიულეტენში საუბარია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაზე, გამოვლენილ დარღვევებსა და მათი დროული და ეფექტური გამოძიების...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის სექტემბერი

  ოქტომბერი 13, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა მორიგი საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც აპარატის მიერ გაწეული საქმიანობაა ასახული. ბიულეტენში საუბარია წინასაარჩევნო და არჩევნების მსვლელობისას მიმდინარე პროექტზე...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის ივლისი – აგვისტო

  სექტემბერი 14, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა ივლისსა და აგვისტოს თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადინა, რომელშიც ამ პერიოდის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენებია ასახული. ბიულეტენში იხილავთ სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებას...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის ივნისი

  ივლისი 13, 2016

  სახალხო დამცველმა ივნისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, სადაც მოკლედ არის მიმოხილული სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა, შეხვედრები სახელმწიფო ორგანოების ხელმძღვანელებთან, საერთაშორისო ვიზიტები,...

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin