ცხელი ხაზი

1481

ყოველთვიური საინფორმაციო ბიულეტენი

ყოველთვიური საინფორმაციო ბიულეტენი

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2017 წლის მაისი

  ივნისი 22, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა მაისის ბიულეტენში თვის განმავლობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. 

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2017 წლის აპრილი

  მაისი 30, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა აპრილის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად ასახულია აპარატის დაარსების ოცი წლისთავთან დაკავშირებული საერთაშორისო კონფერენცია „ადამიანის...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2017 წლის მარტი

  აპრილი 20, 2017

  სახალხო დამცველმა მარტის თვის საინფორმაციო ბიულეტენში ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ წლიური ანგარიშზე ისაუბრა.

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2017 წლის თებერვალი

  მარტი 20, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის თებერვლის ნომერში საუბარია პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშის...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2017 წლის იანვარი

  თებერვალი 10, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა იანვრის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, სადაც თვის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობაზე, ასევე, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მთელს ქვეყანაში...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2016 წლის დეკემბერი

  იანვარი 17, 2017

  საქართველოს სახალხო დამცველმა საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს დაეთმო, რომელსაც მთელი ცივილიზებული სამყარო, გაეროს ადამიანის უფლებათა...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2016 წლის ნოემბერი

  დეკემბერი 20, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა ნოემბრის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც თვის მნიშვნელოვანი მოვლენებია ასახული. ბიულეტენში შეიტყობთ სახალხო დამცველის საერთაშორისო შეხვედრების, კონფერენციებისა და...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა - 2016 წლის ოქტომბერი

  ნოემბერი 11, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა ოქტომბრის საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა. ბიულეტენში საუბარია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაზე, გამოვლენილ დარღვევებსა და მათი დროული და ეფექტური გამოძიების...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის სექტემბერი

  ოქტომბერი 13, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა მორიგი საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, რომელშიც აპარატის მიერ გაწეული საქმიანობაა ასახული. ბიულეტენში საუბარია წინასაარჩევნო და არჩევნების მსვლელობისას მიმდინარე პროექტზე...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის ივლისი – აგვისტო

  სექტემბერი 14, 2016

  საქართველოს სახალხო დამცველმა ივლისსა და აგვისტოს თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადინა, რომელშიც ამ პერიოდის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენებია ასახული. ბიულეტენში იხილავთ სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებას...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის ივნისი

  ივლისი 13, 2016

  სახალხო დამცველმა ივნისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი წარმოადგინა, სადაც მოკლედ არის მიმოხილული სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა, შეხვედრები სახელმწიფო ორგანოების ხელმძღვანელებთან, საერთაშორისო ვიზიტები,...

 • ბიულეტენი, პერიოდული გამოცემა – 2016 წლის მაისი

  ივნისი 07, 2016

  2016 წლის 7 ივნისს საქართველოს სახალხო დამცველმა მაისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი გამოსცა. ბიულეტენში ასახულია მაისის თვეში მომზადებული 4 სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია, 3 ტრენინგი, სხვადასხვა დახურული...

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin