ცხელი ხაზი

598 08 30 06, 1481

მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში

მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში

მედეა ტურაშვილი

სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში კონსულტაციას უწევს სახალხო დამცველს კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა შესახებ; უზრუნველყოფს კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ანალიზსა და რეკომენდაციების შემუშავებას; მონაწილეობს სახალხო დამცველის მოხსენებების, საპარლამენტო ანგარიშების, გამოსვლების მომზადებაში; კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების საკითხებზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციებისა და საქმიანობის გაცნობის მიზნით, თანამშრომლობს სამთავრობო უწყებებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin