ცხელი ხაზი

1481

მოქალაქეთა მისაღები

მოქალაქეთა მისაღების (სამმართველო) შესახებ

სამმართველოს უფროსი – გიორგი გარსევანიშვილი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მისაღების (სამმართველო) ძირითადი ამოცანებია: დაინტერესებულ პირთა მიღებისა და კონსულტაციის კოორდინაცია, ცხელი ხაზის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

სამმართველოს ფუნქციებია:

  • საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში დაინტერესებული პირების მიღება;
  • საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში დაინტერესებულ პირთათვის სათანადო კონსულტაციის გაწევა;
  • დაინტერესებულ პირთათვის საქართველოს სახალხო დამცველის კომპეტენციის განმარტება;
  • საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ცხელი ხაზის წარმოება;
  • დაინტერესებული პირების დაკავშირება და შემოსული ზარების განაწილება აპარატის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში;
  • სხვა ფუნქციების განხორციელება, რომლებიც თავისთავად გამომდინარეობს სამმართველოს საქმიანობის სპეციფიკიდან.

 

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin