ცხელი ხაზი

1481

დეპარტამენტები

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი

პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტი

გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტი

ანალიტიკური დეპარტამენტი

თანასწორობის დეპარტამენტი

თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი

სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი

რეგიონული დეპარტამენტი

სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემია

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin