ცხელი ხაზი

1481

დეპარტამენტები

საქმისწარმოების, დაინტერესებულ პირთა მიღებისა და არქივის დეპარტამენტი

პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტი

გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტი

ანალიტიკური დეპარტამენტი

თანასწორობის დეპარტამენტი

თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი

სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი

რეგიონული დეპარტამენტი

სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემია

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin