მიმდინარე საქმეები

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის წარმოებაში არსებული საქმეები იხილეთ შემდეგ ბმულზე

თუ თქვენ ხართ ორგანიზაცია, დაწესებულება ან გაერთიანება, რომლის საქმიანობის სფეროც მოიცავს პირთა დისკრიმინაციისაგან დაცვას და თქვენ სურვილი გაქვთ „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ჩაერთოთ მესამე პირად სახალხო დამცველის მიერ საქმის განხილვის პროცესში, იხილეთ შემდეგი ბმული

სამუშაო საათები: ორშაბათი–პარასკევი 9:00–18:00
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
ონლაინ დახმარება